2006-09-17 23:54:32 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Kalix

Valdeltagande
2006: 78,7%
-1,4%
2002: 80,1%

6,9%
M
10,0%
C
3,8%
FP
2,9%
KD
58,0%
S
4,4%
V
10,6%
MP
1,7%
KXP
1,7%
ÖVR
Samtliga 11 distrikt räknade.

Kommun Kalix

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 735 6,9 3 457 4,1 2
C Centerpartiet 1078 10,0 4 705 6,3 3
FP Folkpartiet liberalerna 412 3,8 2 242 2,2 1
KD Kristdemokraterna 314 2,9 1 203 1,8 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6223 58,0 24 3879 34,7 14
V Vänsterpartiet 471 4,4 2 563 5,0 2
MP Miljöpartiet de gröna 1135 10,6 4 4880 43,7 17
KXP Kalixpartiet 182 1,7 1 215 1,9 1
ÖVR Övriga partier 178 1,7 32 0,3 0

Kommun Kalix

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10728 11176
Ogiltiga röster blanka 237
Ogiltiga röster övriga 50 90
Summa avgivna röster 11015 11266
Röstberättigade 13991 14067
Valdeltagande 78,7% 80,1%