2006-09-18 02:10:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Kiruna

Valdeltagande
2006: 75,9%
+0,3%
2002: 75,6%

7,1%
M
4,8%
C
1,0%
FP
2,1%
KD
34,4%
S
10,1%
V
1,8%
MP
25,4%
Kirp
9,0%
NS
4,2%
ÖVR
Samtliga 22 distrikt räknade.

Kommun Kiruna

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 960 7,1 3 1007 7,4 3
C Centerpartiet 655 4,8 2 496 3,6 2
FP Folkpartiet liberalerna 140 1,0 0 293 2,1 1
KD Kristdemokraterna 290 2,1 1 353 2,6 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4677 34,4 17 4662 34,1 15
V Vänsterpartiet 1373 10,1 5 1814 13,3 6
MP Miljöpartiet de gröna 251 1,8 1 516 3,8 2
Kirp Kirunapartiet 3455 25,4 12 4491 32,9 15
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 1216 9,0 4
ÖVR Övriga partier 569 4,2 39 0,3 0

Kommun Kiruna

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 13586 13671
Ogiltiga röster blanka 159
Ogiltiga röster övriga 38 207
Summa avgivna röster 13783 13878
Röstberättigade 18164 18349
Valdeltagande 75,9% 75,6%