2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommunvalkrets Piteå Norra Valkrets

Valdeltagande
2006: 81,7%
+7,8%
2002: 73,9%

8,3%
M
8,6%
C
4,8%
FP
4,5%
KD
54,4%
S
8,4%
V
3,3%
MP
0,3%
KOMM
5,7%
NS
1,8%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Piteå Norra Valkrets

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1221 8,3 2 627 4,8 1
C Centerpartiet 1257 8,6 3 906 7,0 2
FP Folkpartiet liberalerna 706 4,8 1 938 7,2 2
KD Kristdemokraterna 658 4,5 1 608 4,7 1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 7976 54,4 16 6809 52,6 15
V Vänsterpartiet 1230 8,4 3 1511 11,7 4
MP Miljöpartiet de gröna 484 3,3 1 393 3,0 1
KOMM Kommunisterna 37 0,3 0 37 0,3 0
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 838 5,7 2 1089 8,4 3
ÖVR Övriga partier 265 1,8 26 0,2 0

Kommunvalkrets Piteå Norra Valkrets

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 14672 12944
Ogiltiga röster blanka 246
Ogiltiga röster övriga 47 122
Summa avgivna röster 14965 13066
Röstberättigade 18308 17687
Valdeltagande 81,7% 73,9%