Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommunvalkrets Piteå Södra Valkrets

Valdistrikt: Hemmingsmark Valdistrikt: Jävre Valdistrikt: Blåsmark Valdistrikt: Munksunds Södra Valdistrikt: Hortlax Valdistrikt: Munksunds Norra Valdistrikt: Bergsvikens 2 Valdistrikt: Klubbgärdet Valdistrikt: Svensbyn Valdistrikt: Strömnäs Valdistrikt: Bergsvikens 1 Valdistrikt: Pitholm Valdistrikt: Roknäs Valdistrikt: Sjulnäs Valdistrikt: Lillpite Valdistrikt: Markbygden Valdistrikt: Jörn