2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommunvalkrets Piteå Södra Valkrets

Valdeltagande
2006: 84,3%
+10,6%
2002: 73,7%

7,5%
M
8,8%
C
4,7%
FP
5,9%
KD
55,1%
S
8,3%
V
2,6%
MP
0,1%
KOMM
5,5%
NS
1,4%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommunvalkrets Piteå Södra Valkrets

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 865 7,5 2 393 3,9 1
C Centerpartiet 1019 8,8 2 870 8,6 2
FP Folkpartiet liberalerna 546 4,7 1 720 7,1 2
KD Kristdemokraterna 679 5,9 1 678 6,7 2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6353 55,1 13 5206 51,4 11
V Vänsterpartiet 951 8,3 2 1084 10,7 2
MP Miljöpartiet de gröna 297 2,6 0 278 2,7 0
KOMM Kommunisterna 15 0,1 0 46 0,5 0
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 632 5,5 1 843 8,3 2
ÖVR Övriga partier 167 1,4 20 0,2 0

Kommunvalkrets Piteå Södra Valkrets

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 11524 10138
Ogiltiga röster blanka 190
Ogiltiga röster övriga 34 124
Summa avgivna röster 11748 10262
Röstberättigade 13934 13918
Valdeltagande 84,3% 73,7%