2006-09-17 23:27:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Porjus

Valdeltagande
2006: 68,9%

1,8%
M
0,4%
C
2,7%
FP
0,0%
KD
68,2%
S
13,5%
V
1,3%
MP
11,2%
SV
0,9%
ALT
0,0%
ÖVR

Valdistrikt Porjus

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 4 1,8
C Centerpartiet 1 0,4
FP Folkpartiet liberalerna 6 2,7
KD Kristdemokraterna 0 0,0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 152 68,2
V Vänsterpartiet 30 13,5
MP Miljöpartiet de gröna 3 1,3
SV Samernas Väl 25 11,2
ALT Alternativet 2 0,9
ÖVR Övriga partier 0 0,0

Valdistrikt Porjus

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 223
Ogiltiga röster blanka 6
Ogiltiga röster övriga 1
Summa avgivna röster 230
Röstberättigade 334
Valdeltagande 68,9% %