2006-09-18 01:53:45 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Hakkas

Valdeltagande
2006: 72,5%
-2,3%
2002: 74,8%

16,0%
M
7,4%
C
0,9%
FP
2,2%
KD
42,2%
S
17,9%
V
0,2%
MP
5,0%
NS
4,6%
KOMMU
3,5%
ÖVR

Valdistrikt Hakkas

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 73 16,0 93 18,4
C Centerpartiet 34 7,4 31 6,1
FP Folkpartiet liberalerna 4 0,9 4 0,8
KD Kristdemokraterna 10 2,2 12 2,4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 193 42,2 163 32,2
V Vänsterpartiet 82 17,9 77 15,2
MP Miljöpartiet de gröna 1 0,2 9 1,8
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 23 5,0 84 16,6
KOMMU Kommunisterna 21 4,6 19 3,8
ÖVR Övriga partier 16 3,5 14 2,8

Valdistrikt Hakkas

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 457 506
Ogiltiga röster blanka 7
Ogiltiga röster övriga 3 4
Summa avgivna röster 467 510
Röstberättigade 644 682
Valdeltagande 72,5% 74,8%