2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Stadsön

Valdeltagande
2006: 83,0%
+5,4%
2002: 77,6%

9,8%
M
4,8%
C
4,3%
FP
4,2%
KD
57,1%
S
8,4%
V
3,7%
MP
0,2%
KOMM
5,9%
NS
1,6%
ÖVR

Valdistrikt Stadsön

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 125 9,8 48 4,1
C Centerpartiet 61 4,8 44 3,7
FP Folkpartiet liberalerna 55 4,3 84 7,1
KD Kristdemokraterna 54 4,2 46 3,9
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 732 57,1 636 53,8
V Vänsterpartiet 108 8,4 156 13,2
MP Miljöpartiet de gröna 47 3,7 41 3,5
KOMM Kommunisterna 3 0,2 8 0,7
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 75 5,9 117 9,9
ÖVR Övriga partier 21 1,6 3 0,3

Valdistrikt Stadsön

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1281 1183
Ogiltiga röster blanka 28
Ogiltiga röster övriga 5 9
Summa avgivna röster 1314 1192
Röstberättigade 1583 1537
Valdeltagande 83,0% 77,6%