2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Hortlax

Valdeltagande
2006: 86,7%
+7,1%
2002: 79,6%

5,9%
M
8,6%
C
5,9%
FP
10,1%
KD
54,4%
S
5,9%
V
1,9%
MP
0,0%
KOMM
6,5%
NS
0,7%
ÖVR

Valdistrikt Hortlax

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 70 5,9 29 2,6
C Centerpartiet 101 8,6 92 8,3
FP Folkpartiet liberalerna 70 5,9 101 9,1
KD Kristdemokraterna 119 10,1 93 8,4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 643 54,4 580 52,1
V Vänsterpartiet 70 5,9 83 7,5
MP Miljöpartiet de gröna 23 1,9 31 2,8
KOMM Kommunisterna 0 0,0 2 0,2
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 77 6,5 99 8,9
ÖVR Övriga partier 8 0,7 3 0,3

Valdistrikt Hortlax

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1181 1113
Ogiltiga röster blanka 19
Ogiltiga röster övriga 4 16
Summa avgivna röster 1204 1129
Röstberättigade 1389 1419
Valdeltagande 86,7% 79,6%