2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Bergsvikens 2

Valdeltagande
2006: 87,9%
+8,0%
2002: 79,9%

8,0%
M
5,3%
C
3,8%
FP
5,9%
KD
59,5%
S
7,8%
V
1,8%
MP
0,0%
KOMM
6,1%
NS
1,8%
ÖVR

Valdistrikt Bergsvikens 2

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 59 8,0 23 3,6
C Centerpartiet 39 5,3 25 3,9
FP Folkpartiet liberalerna 28 3,8 58 9,0
KD Kristdemokraterna 43 5,9 35 5,4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 437 59,5 365 56,6
V Vänsterpartiet 57 7,8 69 10,7
MP Miljöpartiet de gröna 13 1,8 13 2,0
KOMM Kommunisterna 0 0,0 4 0,6
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 45 6,1 52 8,1
ÖVR Övriga partier 13 1,8 1 0,2

Valdistrikt Bergsvikens 2

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 734 645
Ogiltiga röster blanka 8
Ogiltiga röster övriga 0 9
Summa avgivna röster 742 654
Röstberättigade 844 819
Valdeltagande 87,9% 79,9%