2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Lillpite

Valdeltagande
2006: 83,3%
+13,6%
2002: 69,7%

4,7%
M
28,7%
C
1,1%
FP
1,9%
KD
41,1%
S
10,9%
V
1,3%
MP
0,4%
KOMM
9,4%
NS
0,4%
ÖVR

Valdistrikt Lillpite

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 22 4,7 12 2,9
C Centerpartiet 134 28,7 122 29,5
FP Folkpartiet liberalerna 5 1,1 9 2,2
KD Kristdemokraterna 9 1,9 11 2,7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 192 41,1 144 34,9
V Vänsterpartiet 51 10,9 51 12,3
MP Miljöpartiet de gröna 6 1,3 6 1,5
KOMM Kommunisterna 2 0,4 4 1,0
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 44 9,4 54 13,1
ÖVR Övriga partier 2 0,4

Valdistrikt Lillpite

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 467 413
Ogiltiga röster blanka 7
Ogiltiga röster övriga 0 5
Summa avgivna röster 474 418
Röstberättigade 569 600
Valdeltagande 83,3% 69,7%