2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Sjulnäs

Valdeltagande
2006: 85,1%
+4,4%
2002: 80,7%

8,3%
M
12,4%
C
6,1%
FP
7,2%
KD
49,8%
S
7,8%
V
2,0%
MP
0,2%
KOMM
5,8%
NS
0,5%
ÖVR

Valdistrikt Sjulnäs

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 53 8,3 24 3,8
C Centerpartiet 79 12,4 89 14,2
FP Folkpartiet liberalerna 39 6,1 42 6,7
KD Kristdemokraterna 46 7,2 54 8,6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 318 49,8 274 43,8
V Vänsterpartiet 50 7,8 67 10,7
MP Miljöpartiet de gröna 13 2,0 27 4,3
KOMM Kommunisterna 1 0,2 4 0,6
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 37 5,8 44 7,0
ÖVR Övriga partier 3 0,5

Valdistrikt Sjulnäs

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 639 625
Ogiltiga röster blanka 14
Ogiltiga röster övriga 0 10
Summa avgivna röster 653 635
Röstberättigade 767 787
Valdeltagande 85,1% 80,7%