2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Böle

Valdeltagande
2006: 86,8%
+16,3%
2002: 70,5%

4,9%
M
10,4%
C
3,8%
FP
5,1%
KD
54,5%
S
12,1%
V
1,3%
MP
0,0%
KOMM
6,8%
NS
1,1%
ÖVR

Valdistrikt Böle

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 23 4,9 12 3,1
C Centerpartiet 49 10,4 30 7,8
FP Folkpartiet liberalerna 18 3,8 21 5,5
KD Kristdemokraterna 24 5,1 8 2,1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 256 54,5 202 52,6
V Vänsterpartiet 57 12,1 65 16,9
MP Miljöpartiet de gröna 6 1,3 5 1,3
KOMM Kommunisterna 0 0,0 1 0,3
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 32 6,8 39 10,2
ÖVR Övriga partier 5 1,1 1 0,3

Valdistrikt Böle

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 470 384
Ogiltiga röster blanka 3
Ogiltiga röster övriga 0 4
Summa avgivna röster 473 388
Röstberättigade 545 550
Valdeltagande 86,8% 70,5%