2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Munksunds Södra

Valdeltagande
2006: 83,1%
+8,9%
2002: 74,2%

6,5%
M
3,6%
C
5,0%
FP
3,8%
KD
63,9%
S
7,9%
V
2,0%
MP
0,1%
KOMM
5,7%
NS
1,6%
ÖVR

Valdistrikt Munksunds Södra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 87 6,5 38 3,2
C Centerpartiet 49 3,6 39 3,3
FP Folkpartiet liberalerna 67 5,0 71 6,0
KD Kristdemokraterna 51 3,8 64 5,4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 859 63,9 696 58,8
V Vänsterpartiet 106 7,9 120 10,1
MP Miljöpartiet de gröna 27 2,0 34 2,9
KOMM Kommunisterna 2 0,1 4 0,3
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 76 5,7 116 9,8
ÖVR Övriga partier 21 1,6 2 0,2

Valdistrikt Munksunds Södra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1345 1184
Ogiltiga röster blanka 21
Ogiltiga röster övriga 4 10
Summa avgivna röster 1370 1194
Röstberättigade 1649 1610
Valdeltagande 83,1% 74,2%