2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Munksunds Norra

Valdeltagande
2006: 80,6%
+7,7%
2002: 72,9%

5,9%
M
5,0%
C
3,8%
FP
4,1%
KD
59,5%
S
10,5%
V
2,0%
MP
0,0%
KOMM
6,0%
NS
3,2%
ÖVR

Valdistrikt Munksunds Norra

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 42 5,9 22 3,4
C Centerpartiet 36 5,0 30 4,6
FP Folkpartiet liberalerna 27 3,8 40 6,1
KD Kristdemokraterna 29 4,1 25 3,8
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 424 59,5 385 58,7
V Vänsterpartiet 75 10,5 79 12,0
MP Miljöpartiet de gröna 14 2,0 8 1,2
KOMM Kommunisterna 0 0,0 4 0,6
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 43 6,0 60 9,1
ÖVR Övriga partier 23 3,2 3 0,5

Valdistrikt Munksunds Norra

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 713 656
Ogiltiga röster blanka 11
Ogiltiga röster övriga 1 9
Summa avgivna röster 725 665
Röstberättigade 899 912
Valdeltagande 80,6% 72,9%