2006-09-18 01:04:00 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Porsnäs 2

Valdeltagande
2006: 84,2%
+6,3%
2002: 77,9%

4,5%
M
18,6%
C
3,2%
FP
4,3%
KD
54,7%
S
5,4%
V
2,4%
MP
0,1%
KOMM
5,0%
NS
1,6%
ÖVR

Valdistrikt Porsnäs 2

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 33 4,5 20 3,0
C Centerpartiet 138 18,6 110 16,4
FP Folkpartiet liberalerna 24 3,2 34 5,1
KD Kristdemokraterna 32 4,3 35 5,2
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 405 54,7 346 51,6
V Vänsterpartiet 40 5,4 65 9,7
MP Miljöpartiet de gröna 18 2,4 7 1,0
KOMM Kommunisterna 1 0,1
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 37 5,0 52 7,8
ÖVR Övriga partier 12 1,6 1 0,1

Valdistrikt Porsnäs 2

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 740 670
Ogiltiga röster blanka 14
Ogiltiga röster övriga 1 7
Summa avgivna röster 755 677
Röstberättigade 897 869
Valdeltagande 84,2% 77,9%