2006-09-18 02:10:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Valdistrikt Tuolluvaara

Valdeltagande
2006: 82,3%
+3,5%
2002: 78,8%

8,3%
M
7,7%
C
0,2%
FP
2,6%
KD
32,3%
S
7,9%
V
2,8%
MP
27,8%
Kirp
8,7%
NS
1,6%
ÖVR

Valdistrikt Tuolluvaara

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 42 8,3 37 7,2
C Centerpartiet 39 7,7 17 3,3
FP Folkpartiet liberalerna 1 0,2 9 1,7
KD Kristdemokraterna 13 2,6 20 3,9
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 163 32,3 169 32,8
V Vänsterpartiet 40 7,9 73 14,2
MP Miljöpartiet de gröna 14 2,8 18 3,5
Kirp Kirunapartiet 140 27,8 166 32,2
NS Norrbottens Sjukvårdsparti 44 8,7
ÖVR Övriga partier 8 1,6 6 1,2

Valdistrikt Tuolluvaara

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 504 515
Ogiltiga röster blanka 9
Ogiltiga röster övriga 0 2
Summa avgivna röster 513 517
Röstberättigade 623 656
Valdeltagande 82,3% 78,8%