2006-09-18 01:13:38 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Landsting Östergötlands län

Valdeltagande
2006: 80,0%
+1,7%
2002: 78,3%

21,4%
M
7,0%
C
6,4%
FP
6,8%
KD
33,9%
S
5,1%
V
4,2%
MP
1,9%
SPI
11,2%
VL
1,8%
SD
0,3%
ÖVR
Samtliga 272 distrikt räknade.

Landsting Östergötlands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 54129 21,4 23 39723 16,2 17
C Centerpartiet 17857 7,0 7 17295 7,1 7
FP Folkpartiet liberalerna 16305 6,4 7 26570 10,8 11
KD Kristdemokraterna 17327 6,8 7 23963 9,8 10
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 85835 33,9 36 102759 41,9 44
V Vänsterpartiet 12866 5,1 5 18157 7,4 8
MP Miljöpartiet de gröna 10659 4,2 4 10296 4,2 4
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 4796 1,9 0 4930 2,0 0
VL Vrinnevilistan 28487 11,2 12
SD Sverigedemokraterna 4593 1,8 0
ÖVR Övriga partier 652 0,3 1395 0,6 0

Landsting Östergötlands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 253506 245088
Ogiltiga röster blanka 6961
Ogiltiga röster övriga 912 6705
Summa avgivna röster 261379 251793
Röstberättigade 326572 321501
Valdeltagande 80,0% 78,3%