2006-09-18 10:36:23 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Landsting Skåne län

Valdeltagande
2006: 76,7%
+1,4%
2002: 75,3%

27,9%
M
5,9%
C
8,4%
FP
4,7%
KD
34,5%
S
4,2%
V
4,3%
MP
2,3%
SPI
0,1%
Skåfe
0,3%
SLS
6,6%
SD
0,8%
ÖVR
Samtliga 730 distrikt räknade.

Landsting Skåne län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 191889 27,9 43 127135 19,4 31
C Centerpartiet 40702 5,9 9 35035 5,4 9
FP Folkpartiet liberalerna 58032 8,4 13 75058 11,5 19
KD Kristdemokraterna 32494 4,7 7 43734 6,7 11
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 237717 34,5 54 262757 40,2 64
V Vänsterpartiet 28687 4,2 6 39083 6,0 10
MP Miljöpartiet de gröna 29875 4,3 7 22082 3,4 5
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 15791 2,3 0 17689 2,7 0
Skåfe Skånefederalisterna 632 0,1 0 167 0,0 0
SLS Skåne läns sjukvårdsparti 2409 0,3 0
SD Sverigedemokraterna 45279 6,6 10
ÖVR Övriga partier 5303 0,8 31174 4,8 0

Landsting Skåne län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 688810 653914
Ogiltiga röster blanka 16274
Ogiltiga röster övriga 2040 15824
Summa avgivna röster 707124 669738
Röstberättigade 922094 888965
Valdeltagande 76,7% 75,3%