2006-09-18 14:26:19 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Landsting Västra Götalands län

Valdeltagande
2006: 77,0%
+0,9%
2002: 76,1%

23,1%
M
7,4%
C
8,8%
FP
7,6%
KD
33,9%
S
6,4%
V
5,1%
MP
3,6%
SPVG
0,5%
SPI
2,7%
SD
0,9%
ÖVR
Samtliga 985 distrikt räknade.

Landsting Västra Götalands län

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 206833 23,1 36 135279 15,6 24
C Centerpartiet 66554 7,4 11 54542 6,3 10
FP Folkpartiet liberalerna 78825 8,8 14 113327 13,1 20
KD Kristdemokraterna 67846 7,6 12 81735 9,4 15
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 304086 33,9 52 308926 35,6 55
V Vänsterpartiet 56912 6,4 10 75515 8,7 13
MP Miljöpartiet de gröna 46008 5,1 8 35108 4,0 6
SPVG Sjukvårdspartiet - Västra Götaland 32667 3,6 6 32963 3,8 6
SPI SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 4860 0,5 0 5909 0,7 0
SD Sverigedemokraterna 23788 2,7 0 9930 1,1 0
ÖVR Övriga partier 7660 0,9 14319 1,7 0

Landsting Västra Götalands län

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 896039 867553
Ogiltiga röster blanka 24464
Ogiltiga röster övriga 2427 21215
Summa avgivna röster 922930 888768
Röstberättigade 1198343 1167559
Valdeltagande 77,0% 76,1%