2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Oxelösund

Valdeltagande
2006: 80,7%
+0,4%
2002: 80,3%

18,4%
M
3,4%
C
5,7%
FP
4,6%
KD
51,0%
S
8,2%
V
4,7%
MP
4,0%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Oxelösund

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1253 18,4 652 9,7
C Centerpartiet 232 3,4 129 1,9
FP Folkpartiet liberalerna 390 5,7 593 8,8
KD Kristdemokraterna 315 4,6 399 5,9
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3476 51,0 3795 56,3
V Vänsterpartiet 558 8,2 788 11,7
MP Miljöpartiet de gröna 318 4,7 318 4,7
ÖVR Övriga partier 275 4,0 66 1,0

Kommun Oxelösund

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6817 6740
Ogiltiga röster blanka 162
Ogiltiga röster övriga 31 95
Summa avgivna röster 7010 6835
Röstberättigade 8688 8512
Valdeltagande 80,7% 80,3%