2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Trosa

Valdeltagande
2006: 84,3%
+2,6%
2002: 81,7%

35,0%
M
6,3%
C
7,9%
FP
7,0%
KD
31,0%
S
3,3%
V
4,9%
MP
4,6%
ÖVR
Samtliga 7 distrikt räknade.

Kommun Trosa

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2321 35,0 1155 18,9
C Centerpartiet 418 6,3 317 5,2
FP Folkpartiet liberalerna 523 7,9 807 13,2
KD Kristdemokraterna 466 7,0 570 9,3
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2059 31,0 2526 41,4
V Vänsterpartiet 219 3,3 330 5,4
MP Miljöpartiet de gröna 325 4,9 322 5,3
ÖVR Övriga partier 307 4,6 81 1,3

Kommun Trosa

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6638 6108
Ogiltiga röster blanka 94
Ogiltiga röster övriga 30 77
Summa avgivna röster 6762 6185
Röstberättigade 8020 7571
Valdeltagande 84,3% 81,7%