2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Ydre

Valdeltagande
2006: 84,5%
+0,3%
2002: 84,2%

20,2%
M
19,2%
C
4,3%
FP
14,5%
KD
30,9%
S
3,6%
V
3,7%
MP
3,6%
ÖVR
Samtliga 4 distrikt räknade.

Kommun Ydre

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 499 20,2 264 10,4
C Centerpartiet 475 19,2 431 16,9
FP Folkpartiet liberalerna 106 4,3 211 8,3
KD Kristdemokraterna 358 14,5 545 21,4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 763 30,9 840 33,0
V Vänsterpartiet 89 3,6 111 4,4
MP Miljöpartiet de gröna 92 3,7 123 4,8
ÖVR Övriga partier 90 3,6 21 0,8

Kommun Ydre

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 2472 2546
Ogiltiga röster blanka 65
Ogiltiga röster övriga 2 41
Summa avgivna röster 2539 2587
Röstberättigade 3006 3073
Valdeltagande 84,5% 84,2%