2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Habo

Valdeltagande
2006: 86,4%
+2,7%
2002: 83,7%

24,9%
M
6,9%
C
5,6%
FP
19,5%
KD
31,8%
S
3,4%
V
3,1%
MP
4,7%
ÖVR
Samtliga 8 distrikt räknade.

Kommun Habo

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 1528 24,9 835 14,8
C Centerpartiet 427 6,9 344 6,1
FP Folkpartiet liberalerna 343 5,6 525 9,3
KD Kristdemokraterna 1199 19,5 1331 23,7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1958 31,8 2032 36,1
V Vänsterpartiet 209 3,4 286 5,1
MP Miljöpartiet de gröna 192 3,1 163 2,9
ÖVR Övriga partier 292 4,7 109 1,9

Kommun Habo

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 6148 5625
Ogiltiga röster blanka 142
Ogiltiga röster övriga 18 131
Summa avgivna röster 6308 5756
Röstberättigade 7300 6881
Valdeltagande 86,4% 83,7%