2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Vellinge

Valdeltagande
2006: 87,8%
+1,6%
2002: 86,2%

55,7%
M
3,7%
C
8,8%
FP
5,7%
KD
16,9%
S
1,1%
V
1,9%
MP
6,4%
ÖVR
Samtliga 17 distrikt räknade.

Kommun Vellinge

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 11678 55,7 7603 38,3
C Centerpartiet 768 3,7 470 2,4
FP Folkpartiet liberalerna 1840 8,8 3650 18,4
KD Kristdemokraterna 1192 5,7 1569 7,9
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3550 16,9 4766 24,0
V Vänsterpartiet 223 1,1 287 1,4
MP Miljöpartiet de gröna 392 1,9 376 1,9
ÖVR Övriga partier 1336 6,4 1138 5,7

Kommun Vellinge

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 20979 19859
Ogiltiga röster blanka 218
Ogiltiga röster övriga 23 223
Summa avgivna röster 21220 20082
Röstberättigade 24160 23289
Valdeltagande 87,8% 86,2%