2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Lomma

Valdeltagande
2006: 88,5%
+1,5%
2002: 87,0%

44,4%
M
5,3%
C
11,0%
FP
5,3%
KD
22,4%
S
1,6%
V
2,9%
MP
7,1%
ÖVR
Samtliga 12 distrikt räknade.

Kommun Lomma

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 5565 44,4 3111 26,5
C Centerpartiet 659 5,3 298 2,5
FP Folkpartiet liberalerna 1382 11,0 2333 19,9
KD Kristdemokraterna 670 5,3 907 7,7
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2806 22,4 3779 32,2
V Vänsterpartiet 196 1,6 303 2,6
MP Miljöpartiet de gröna 361 2,9 361 3,1
ÖVR Övriga partier 890 7,1 639 5,4

Kommun Lomma

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 12529 11731
Ogiltiga röster blanka 140
Ogiltiga röster övriga 15 150
Summa avgivna röster 12684 11881
Röstberättigade 14339 13655
Valdeltagande 88,5% 87,0%