2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Hörby

Valdeltagande
2006: 77,9%
+2,7%
2002: 75,2%

26,5%
M
12,4%
C
7,0%
FP
6,3%
KD
28,7%
S
2,4%
V
3,1%
MP
13,5%
ÖVR
Samtliga 14 distrikt räknade.

Kommun Hörby

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2235 26,5 1120 14,5
C Centerpartiet 1045 12,4 1111 14,4
FP Folkpartiet liberalerna 590 7,0 896 11,6
KD Kristdemokraterna 532 6,3 783 10,1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2420 28,7 2607 33,7
V Vänsterpartiet 206 2,4 279 3,6
MP Miljöpartiet de gröna 257 3,1 267 3,5
ÖVR Övriga partier 1136 13,5 675 8,7

Kommun Hörby

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 8421 7738
Ogiltiga röster blanka 139
Ogiltiga röster övriga 17 155
Summa avgivna röster 8577 7893
Röstberättigade 11011 10495
Valdeltagande 77,9% 75,2%