2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Göteborg

Valdeltagande
2006: 77,1%
+0,7%
2002: 76,4%

26,6%
M
4,5%
C
10,2%
FP
6,8%
KD
29,2%
S
8,7%
V
8,4%
MP
5,6%
ÖVR
Samtliga 279 distrikt räknade.

Kommun Göteborg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 75377 26,6 46626 17,3
C Centerpartiet 12650 4,5 5038 1,9
FP Folkpartiet liberalerna 28967 10,2 48434 18,0
KD Kristdemokraterna 19214 6,8 23213 8,6
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 82699 29,2 89662 33,3
V Vänsterpartiet 24735 8,7 31949 11,9
MP Miljöpartiet de gröna 23761 8,4 17266 6,4
ÖVR Övriga partier 15938 5,6 6965 2,6

Kommun Göteborg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 283341 269153
Ogiltiga röster blanka 4192
Ogiltiga röster övriga 646 4334
Summa avgivna röster 288179 273487
Röstberättigade 373836 357876
Valdeltagande 77,1% 76,4%