2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Norberg

Valdeltagande
2006: 78,0%
-0,3%
2002: 78,3%

16,2%
M
6,6%
C
4,5%
FP
3,3%
KD
45,0%
S
12,5%
V
4,1%
MP
7,8%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Norberg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 556 16,2 308 8,9
C Centerpartiet 227 6,6 188 5,4
FP Folkpartiet liberalerna 153 4,5 279 8,0
KD Kristdemokraterna 113 3,3 174 5,0
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1544 45,0 1725 49,8
V Vänsterpartiet 428 12,5 598 17,2
MP Miljöpartiet de gröna 141 4,1 139 4,0
ÖVR Övriga partier 269 7,8 56 1,6

Kommun Norberg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3431 3467
Ogiltiga röster blanka 87
Ogiltiga röster övriga 6 55
Summa avgivna röster 3524 3522
Röstberättigade 4519 4500
Valdeltagande 78,0% 78,3%