2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Ljusdal

Valdeltagande
2006: 73,5%
+3,9%
2002: 69,6%

19,2%
M
14,6%
C
4,3%
FP
5,0%
KD
39,2%
S
8,4%
V
3,7%
MP
5,6%
ÖVR
Samtliga 16 distrikt räknade.

Kommun Ljusdal

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 2091 19,2 857 8,0
C Centerpartiet 1596 14,6 1580 14,7
FP Folkpartiet liberalerna 471 4,3 945 8,8
KD Kristdemokraterna 543 5,0 792 7,4
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4281 39,2 4514 42,1
V Vänsterpartiet 914 8,4 1383 12,9
MP Miljöpartiet de gröna 400 3,7 467 4,4
ÖVR Övriga partier 616 5,6 179 1,7

Kommun Ljusdal

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 10912 10717
Ogiltiga röster blanka 262
Ogiltiga röster övriga 20 174
Summa avgivna röster 11194 10891
Röstberättigade 15222 15642
Valdeltagande 73,5% 69,6%