2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Ragunda

Valdeltagande
2006: 75,4%
+7,6%
2002: 67,8%

12,3%
M
18,1%
C
2,6%
FP
2,8%
KD
46,1%
S
11,3%
V
2,7%
MP
4,2%
ÖVR
Samtliga 5 distrikt räknade.

Kommun Ragunda

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 417 12,3 250 7,8
C Centerpartiet 616 18,1 585 18,3
FP Folkpartiet liberalerna 89 2,6 132 4,1
KD Kristdemokraterna 94 2,8 99 3,1
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1568 46,1 1564 48,8
V Vänsterpartiet 385 11,3 381 11,9
MP Miljöpartiet de gröna 92 2,7 111 3,5
ÖVR Övriga partier 143 4,2 82 2,6

Kommun Ragunda

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 3404 3204
Ogiltiga röster blanka 89
Ogiltiga röster övriga 13 50
Summa avgivna röster 3506 3254
Röstberättigade 4650 4797
Valdeltagande 75,4% 67,8%