2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Berg

Valdeltagande
2006: 75,6%
-0,9%
2002: 76,5%

16,3%
M
24,4%
C
2,1%
FP
4,2%
KD
36,2%
S
7,7%
V
4,1%
MP
5,1%
ÖVR
Samtliga 9 distrikt räknade.

Kommun Berg

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 723 16,3 400 8,5
C Centerpartiet 1085 24,4 1041 22,2
FP Folkpartiet liberalerna 95 2,1 254 5,4
KD Kristdemokraterna 187 4,2 319 6,8
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1609 36,2 1823 38,9
V Vänsterpartiet 343 7,7 468 10,0
MP Miljöpartiet de gröna 182 4,1 250 5,3
ÖVR Övriga partier 225 5,1 130 2,8

Kommun Berg

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 4449 4685
Ogiltiga röster blanka 80
Ogiltiga röster övriga 19 57
Summa avgivna röster 4548 4742
Röstberättigade 6015 6202
Valdeltagande 75,6% 76,5%