2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Kommun Sorsele

Valdeltagande
2006: 72,7%
+0,7%
2002: 72,0%

12,6%
M
18,2%
C
4,0%
FP
9,2%
KD
41,3%
S
8,2%
V
2,9%
MP
3,5%
ÖVR
Samtliga 2 distrikt räknade.

Kommun Sorsele

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Antal Andel
M Moderata Samlingspartiet 204 12,6 92 5,3
C Centerpartiet 294 18,2 266 15,4
FP Folkpartiet liberalerna 65 4,0 112 6,5
KD Kristdemokraterna 148 9,2 204 11,8
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 667 41,3 763 44,3
V Vänsterpartiet 132 8,2 160 9,3
MP Miljöpartiet de gröna 47 2,9 82 4,8
ÖVR Övriga partier 57 3,5 45 2,6

Kommun Sorsele

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 1614 1724
Ogiltiga röster blanka 39
Ogiltiga röster övriga 0 23
Summa avgivna röster 1653 1747
Röstberättigade 2273 2425
Valdeltagande 72,7% 72,0%