2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Sverige

Område M C FP KD S V MP ÖVR BLANK OG VDT
Blekinge län 21,8% 7,2% 6,4% 5,2% 42,5% 5,4% 3,6% 7,9% 1,8% 0,3% 82,0%
Dalarnas län 21,0% 10,9% 5,1% 5,4% 40,6% 6,6% 4,2% 6,2% 2,1% 0,2% 78,7%
Gotlands län 21,3% 19,6% 4,3% 3,9% 35,3% 5,9% 5,9% 3,8% 2,6% 0,3% 78,7%
Gävleborgs län 18,3% 11,2% 5,3% 5,1% 41,9% 7,9% 4,2% 6,1% 1,8% 0,2% 77,9%
Hallands län 29,5% 10,4% 7,7% 6,7% 31,8% 3,9% 4,0% 6,0% 2,0% 0,2% 82,4%
Jämtlands län 17,4% 16,9% 4,1% 3,7% 40,4% 8,3% 4,9% 4,2% 2,0% 0,2% 77,9%
Jönköpings län 22,0% 8,5% 5,3% 16,1% 35,6% 4,2% 3,4% 4,9% 1,7% 0,2% 82,2%
Kalmar län 21,2% 11,1% 5,2% 7,1% 41,6% 5,0% 3,7% 5,1% 1,8% 0,2% 80,9%
Kronobergs län 24,6% 11,3% 5,7% 8,0% 36,2% 4,9% 4,2% 5,3% 1,8% 0,2% 81,5%
Norrbottens län 13,3% 6,4% 4,2% 4,2% 51,8% 10,5% 4,0% 5,6% 1,1% 0,2% 80,3%
Malmö kommun 28,4% 2,9% 8,8% 3,5% 35,6% 5,4% 6,0% 9,5% 1,4% 0,2% 76,0%
Skåne läns norra och östra 27,3% 8,3% 7,1% 6,7% 35,3% 3,4% 3,3% 8,5% 2,0% 0,2% 78,7%
Skåne läns södra 32,9% 6,0% 9,1% 4,8% 30,5% 3,4% 4,7% 8,5% 1,5% 0,2% 83,1%
Skåne läns västra 28,5% 5,7% 8,5% 4,9% 35,1% 3,3% 3,6% 10,4% 1,6% 0,2% 79,0%
Stockholms kommun 34,9% 5,7% 10,1% 5,1% 23,3% 7,4% 9,3% 4,3% 1,3% 0,2% 79,9%
Stockholms län 38,3% 5,3% 9,2% 6,7% 26,3% 4,7% 5,5% 4,1% 1,4% 0,2% 81,0%
Södermanlands län 23,3% 6,9% 6,8% 6,2% 42,4% 4,9% 5,1% 4,4% 1,9% 0,2% 80,9%
Uppsala län 26,4% 9,9% 9,0% 6,6% 31,1% 5,7% 6,2% 5,1% 1,7% 0,2% 81,2%
Värmlands län 20,8% 10,0% 6,0% 5,8% 42,3% 6,4% 3,8% 5,0% 1,7% 0,2% 79,8%
Västerbottens län 13,6% 11,8% 6,3% 6,5% 44,0% 8,3% 5,8% 3,6% 1,5% 0,2% 81,3%
Västernorrlands län 17,1% 10,6% 5,4% 5,7% 46,1% 6,6% 3,7% 4,8% 1,5% 0,2% 79,9%
Västmanlands län 23,1% 6,9% 8,1% 5,7% 40,0% 6,2% 4,2% 5,7% 2,1% 0,2% 79,4%
Göteborgs kommun 26,6% 4,5% 10,2% 6,8% 29,2% 8,7% 8,4% 5,6% 1,5% 0,2% 77,1%
Västra Götalands läns norra 21,1% 8,9% 7,4% 8,1% 38,7% 5,8% 4,7% 5,3% 1,8% 0,2% 81,4%
Västra Götalands läns södra 23,8% 9,6% 6,5% 8,0% 35,8% 5,5% 3,9% 6,9% 1,7% 0,2% 81,3%
Västra Götalands läns västra 26,3% 7,3% 9,6% 8,7% 32,3% 5,2% 4,8% 5,7% 1,7% 0,2% 82,3%
Västra Götalands läns östra 23,4% 10,5% 5,4% 8,2% 38,6% 5,1% 3,6% 5,2% 1,8% 0,2% 81,5%
Örebro län 18,7% 7,5% 6,6% 7,2% 43,4% 6,0% 4,5% 6,2% 1,7% 0,2% 81,5%
Östergötlands län 24,7% 7,6% 6,5% 7,2% 37,6% 5,2% 5,0% 6,2% 1,9% 0,2% 82,1%