2006-09-18 15:49:12 Riksdagsval Landstingsval Kommunval Samlade rådata Tio i Topp

Sverige

Valdeltagande
2006: 80,4%
+1,3%
2002: 79,1%

26,1%
M
7,9%
C
7,5%
FP
6,6%
KD
35,2%
S
5,8%
V
5,2%
MP
5,7%
ÖVR
Samtliga 5783 distrikt räknade.

Sverige

Röstfördelning 2006 2002
Antal Andel Mandat Antal Andel Mandat
M Moderata Samlingspartiet 1418067 26,1 97 793055 15,2 55
C Centerpartiet 430169 7,9 29 325497 6,2 22
FP Folkpartiet liberalerna 408385 7,5 28 699877 13,4 48
KD Kristdemokraterna 359854 6,6 24 479442 9,2 33
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1915441 35,2 130 2094031 40,0 144
V Vänsterpartiet 317255 5,8 22 437996 8,4 30
MP Miljöpartiet de gröna 280513 5,2 19 240700 4,6 17
ÖVR Övriga partier 308719 5,7 163479 3,1 0

Sverige

Röstredovisning 2006 2002
Summa giltiga röster 5438403 5234077
Ogiltiga röster blanka 91181
Ogiltiga röster övriga 11748 80740
Summa avgivna röster 5541332 5314817
Röstberättigade 6892009 6722176
Valdeltagande 80,4% 79,1%