Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenbergs västra valkrets 16210 18,4% 30,2% 24,4% 27,0% 7,0% 49,5% 50,5% 3,2%  
Falkenbergs östra valkrets 16145 16,1% 29,8% 26,2% 27,9% 7,4% 49,8% 50,2% 3,6%  
Falkenberg 32355 17,3% 30,0% 25,3% 27,4% 7,2% 49,6% 50,4% 3,4%

Kandidater - Falkenberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 51 3,9% 37,3% 45,1% 13,7%   51,0% 49,0%    
Centerpartiet 37 13,5% 45,9% 37,8% 2,7% 8,1% 62,2% 37,8% 2,7%  
Folkpartiet liberalerna 11   9,1% 36,4% 54,5%   72,7% 27,3%    
Kristdemokraterna 17 11,8% 29,4% 17,6% 41,2%   52,9% 47,1% 5,9%  
Läskenpartiet 1   100,0%       100,0%      
Miljöpartiet de gröna 10   20,0% 40,0% 40,0%   60,0% 40,0%    
Moderata Samlingspartiet 35 8,6% 17,1% 45,7% 28,6% 2,9% 62,9% 37,1% 2,9%  
Samhällslistan Aktiv Politik 13   15,4% 46,2% 38,5%   69,2% 30,8%    
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti 10     20,0% 80,0%   60,0% 40,0%    
Sverigedemokraterna 5   60,0% 20,0% 20,0%   80,0% 20,0%    
Vi-partiet 1   100,0%       100,0%      
Vänsterpartiet 11   18,2% 81,8%     63,6% 36,4%    
Falkenberg 202 5,9% 29,2% 40,6% 24,3% 2,0% 60,4% 39,6% 1,5%

Valda ledamöter - Falkenberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17   29,4% 47,1% 23,5%   52,9% 47,1%    
Centerpartiet 11 9,1% 36,4% 45,5% 9,1%   63,6% 36,4%    
Folkpartiet liberalerna 3     33,3% 66,7%   66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 2 50,0% 50,0%       50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 11   18,2% 54,5% 27,3%   63,6% 36,4% 9,1%  
Sverigedemokraterna 3   100,0%       66,7% 33,3%    
Vänsterpartiet 2     100,0%     100,0%      
Falkenberg 51 3,9% 29,4% 45,1% 21,6% 60,8% 39,2% 2,0%

Nuvarande ledamöter - Falkenberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 17   35,3% 41,2% 23,5%   52,9% 47,1%    
Centerpartiet 11 9,1% 36,4% 45,5% 9,1%   63,6% 36,4%    
Folkpartiet liberalerna 3   33,3% 33,3% 33,3%   66,7% 33,3%    
Kristdemokraterna 2 50,0% 50,0%       50,0% 50,0%    
Miljöpartiet de gröna 2     50,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 11 9,1% 27,3% 36,4% 27,3%   54,5% 45,5%    
Sverigedemokraterna 3   66,7%   33,3%   66,7% 33,3%    
Vänsterpartiet 2     100,0%     100,0%      
Falkenberg 51 5,9% 33,3% 39,2% 21,6% 58,8% 41,2%

Avgångna ledamöter - Falkenberg

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3   33,3% 33,3% 33,3%   66,7% 33,3% Uppgift saknas Uppgift saknas
Folkpartiet liberalerna 1       100,0%   100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Moderata Samlingspartiet 4   25,0% 75,0%     75,0% 25,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Sverigedemokraterna 1   100,0%       100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Falkenberg 9 33,3% 44,4% 22,2% 77,8% 22,2%

http://www.val.se