Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Haparanda - Ålder och kön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grankullen 894 14,0% 34,1% 26,8% 25,1% 7,4% 51,9% 48,1% 21,4%  
Haparanda Norra 1902 18,0% 24,8% 27,2% 29,9% 6,6% 47,8% 52,2% 31,3%  
Haparanda Södra 1466 16,7% 21,3% 28,2% 33,8% 6,0% 46,2% 53,8% 31,2%  
Karungi 846 11,0% 23,9% 32,2% 33,0% 4,1% 57,7% 42,3% 18,0%  
Marielund 1745 16,9% 31,3% 33,4% 18,4% 7,2% 51,2% 48,8% 40,8%  
Nikkala 886 15,7% 27,9% 30,9% 25,5% 5,5% 56,8% 43,2% 16,7%  
Seskarö 423 9,9% 27,7% 28,6% 33,8% 4,7% 56,0% 44,0% 13,2%  
Haparanda 8162 15,7% 27,0% 29,7% 27,7% 6,2% 51,1% 48,9% 28,3%

Kandidater - Haparanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 38 5,3% 18,4% 47,4% 28,9%   42,1% 57,9%    
Centerpartiet 20   45,0% 35,0% 20,0%   55,0% 45,0% 10,0%  
Kristdemokraterna 8   25,0% 25,0% 50,0%   50,0% 50,0%    
Moderata Samlingspartiet 14   35,7% 42,9% 21,4%   50,0% 50,0%    
Norrbottens Frihandelsparti 4     25,0% 75,0%   75,0% 25,0%    
Rädda Vården 1     100,0%     100,0%      
Vänsterpartiet 9     66,7% 33,3%   44,4% 55,6% 22,2%  
Haparanda 94 2,1% 24,5% 43,6% 29,8% 48,9% 51,1% 4,3%

Valda ledamöter - Haparanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och visar situationen direkt efter valet. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 9,5% 23,8% 47,6% 19,0%   42,9% 57,1%    
Centerpartiet 4   25,0% 50,0% 25,0%   75,0% 25,0%    
Kristdemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Moderata Samlingspartiet 6   33,3% 66,7%     33,3% 66,7%    
Vänsterpartiet 3     100,0%     33,3% 66,7%    
Haparanda 35 5,7% 22,9% 54,3% 17,1% 45,7% 54,3%

Nuvarande ledamöter - Haparanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 21 9,5% 14,3% 52,4% 23,8%   52,4% 47,6%    
Centerpartiet 4   25,0% 50,0% 25,0%   75,0% 25,0%    
Kristdemokraterna 1       100,0%   100,0%      
Moderata Samlingspartiet 6   33,3% 66,7%     33,3% 66,7%    
Vänsterpartiet 3     100,0%     33,3% 66,7%    
Haparanda 35 5,7% 17,1% 57,1% 20,0% 51,4% 48,6%

Avgångna ledamöter - Haparanda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-11-17. Med ålder avses ålder på valdagen.

Parti Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3   100,0%         100,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Centerpartiet 1     100,0%     100,0%   Uppgift saknas Uppgift saknas
Moderata Samlingspartiet 2   50,0% 50,0%     50,0% 50,0% Uppgift saknas Uppgift saknas
Haparanda 6 66,7% 33,3% 33,3% 66,7%

http://www.val.se