Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Södertälje - Ålder och kön - Södertälje Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 6 1362 22,5% 40,7% 20,8% 16,1% 7,7% 52,4% 47,6% 13,1%  
Södertälje 8 1145 27,5% 29,5% 24,3% 18,7% 6,3% 46,6% 53,4% 5,2%  
Södertälje 9 1659 24,5% 37,1% 20,4% 18,0% 8,1% 48,3% 51,7% 16,7%  
Södertälje 10 1552 26,7% 29,5% 20,9% 22,9% 8,6% 46,8% 53,2% 6,2%  
Södertälje 11 1320 28,9% 29,5% 18,2% 23,4% 7,1% 50,0% 50,0% 7,5%  
Södertälje 12 739 22,5% 34,0% 21,4% 22,2% 7,6% 48,8% 51,2% 12,3%  
Södertälje 13 1631 14,9% 21,5% 22,9% 40,7% 5,4% 44,4% 55,6% 7,2%  
Södertälje 21 1591 24,3% 33,7% 21,8% 20,2% 8,1% 51,6% 48,4% 9,7%  
Södertälje 22 1179 25,4% 34,4% 22,1% 18,1% 6,9% 50,6% 49,4% 10,8%  
Södertälje 23 1317 17,9% 34,5% 23,2% 24,4% 7,5% 49,1% 50,9% 7,3%  
Södertälje 24 1043 22,3% 28,8% 17,7% 31,2% 6,2% 47,3% 52,7% 11,3%  
Södertälje 25 1054 15,1% 28,1% 20,9% 36,0% 7,9% 48,8% 51,2% 5,1%  
Södertälje 27 1062 13,9% 40,1% 27,3% 18,6% 6,9% 51,2% 48,8% 4,2%  
Södertälje 28 1335 20,6% 43,4% 27,2% 8,8% 8,7% 52,4% 47,6% 4,4%  
Södertälje 35 1150 14,0% 36,8% 27,5% 21,7% 7,1% 52,2% 47,8% 8,2%  
Södertälje 36 1137 11,3% 42,7% 28,0% 17,9% 6,2% 51,1% 48,9% 3,8%  
Södertälje 50 1180 21,3% 32,2% 23,7% 22,8% 11,0% 50,3% 49,7% 3,1%  
Södertälje 51 993 28,1% 39,4% 17,9% 14,6% 7,2% 51,2% 48,8% 24,0%  
Södertälje 52 1810 21,1% 34,3% 23,2% 21,4% 5,9% 52,0% 48,0% 17,2%  
Södertälje 53 1392 22,7% 37,0% 21,4% 18,9% 7,2% 51,7% 48,3% 21,4%  
Södertälje 54 1451 24,7% 35,8% 22,7% 16,9% 9,3% 51,0% 49,0% 22,2%  
Södertälje 55 1213 22,7% 38,7% 22,0% 16,6% 9,9% 49,7% 50,3% 29,4%  
Södertälje 56 1493 23,7% 34,4% 21,1% 20,8% 9,1% 50,1% 49,9% 13,3%  
Södertälje 57 1222 21,0% 39,0% 23,8% 16,1% 8,8% 49,1% 50,9% 11,6%  
Södertälje 58 1097 20,1% 32,5% 24,6% 22,9% 8,1% 47,9% 52,1% 8,8%  
Södertälje Första 32127 21,6% 34,6% 22,6% 21,2% 7,7% 49,8% 50,2% 11,6%

http://www.val.se