Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Södra Sundbyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 1 1543 23,8% 39,1% 20,0% 17,1% 4,6% 48,7% 51,3% 4,9%  
Centrala Sundbyberg 2 1184 25,0% 36,7% 19,9% 18,3% 4,7% 50,6% 49,4% 5,9%  
Centrala Sundbyberg 3 1276 23,4% 41,1% 20,3% 15,3% 4,2% 48,7% 51,3% 6,6%  
Centrala Sundbyberg 4 1546 27,8% 40,8% 19,0% 12,4% 5,3% 50,0% 50,0% 6,9%  
Centrala Sundbyberg 5 1053 20,1% 38,7% 22,2% 19,0% 4,3% 50,1% 49,9% 5,1%  
Centrala Sundbyberg 6 1237 25,5% 37,7% 20,9% 15,9% 4,0% 50,5% 49,5% 5,7%  
Lilla Alby 1 1285 24,8% 40,7% 21,4% 13,1% 5,2% 51,3% 48,7% 7,2%  
Lilla Alby 2 1447 18,2% 35,5% 23,6% 22,7% 3,9% 49,5% 50,5% 5,4%  
Lilla Alby 3 1690 19,7% 34,4% 24,7% 21,2% 3,8% 51,7% 48,3% 9,2%  
Storskogen 1 1150 19,8% 29,6% 24,4% 26,2% 6,0% 46,2% 53,8% 6,3%  
Storskogen 2 1150 15,0% 34,5% 25,3% 25,1% 2,2% 47,2% 52,8% 5,7%  
Södra Sundbyberg 14561 22,2% 37,2% 21,9% 18,6% 4,4% 49,6% 50,4% 6,3%

http://www.val.se