Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Sundbyberg - Ålder och kön - Norra Sundbyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Duvbo 1 1220 15,8% 39,0% 21,8% 23,4% 7,4% 47,8% 52,2% 6,4%  
Duvbo 2 901 12,8% 41,2% 30,4% 15,6% 6,2% 48,6% 51,4% 5,8%  
Hallonbergen 1 1074 23,6% 37,0% 21,8% 17,7% 7,6% 49,5% 50,5% 18,4%  
Hallonbergen 2 1100 26,3% 32,7% 18,5% 22,5% 7,6% 48,0% 52,0% 18,6%  
Hallonbergen 3 1490 24,6% 38,0% 22,9% 14,6% 6,8% 52,1% 47,9% 21,9%  
Rissne 1 1302 28,1% 44,5% 19,4% 8,1% 8,5% 48,8% 51,2% 14,0%  
Rissne 2 1386 22,7% 44,1% 21,9% 11,3% 7,4% 49,1% 50,9% 13,3%  
Rissne 3 1255 24,9% 44,7% 20,9% 9,6% 7,3% 50,2% 49,8% 15,3%  
Rissne 4 1386 26,8% 40,8% 19,9% 12,5% 7,9% 45,7% 54,3% 13,4%  
Tulemarken 1318 22,4% 43,9% 21,4% 12,3% 5,0% 48,4% 51,6% 5,6%  
Ursvik 1528 12,6% 65,1% 14,1% 8,2% 4,1% 51,3% 48,7% 5,9%  
Ör 1625 20,2% 31,9% 20,2% 27,7% 5,8% 48,9% 51,1% 9,5%  
Norra Sundbyberg 15585 21,8% 42,2% 20,8% 15,2% 6,7% 49,1% 50,9% 12,3%

http://www.val.se