Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidingö - Ålder och kön - Lidingö Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baggeby 1284 16,0% 28,3% 20,2% 35,5% 3,7% 40,6% 59,4% 6,7%  
Bo - Björnbo 1360 12,1% 28,8% 22,1% 37,0% 7,9% 45,4% 54,6% 4,0%  
Hersby S 1345 17,5% 39,7% 24,4% 18,4% 7,3% 48,4% 51,6% 4,8%  
Herserud 1624 17,8% 27,0% 24,0% 31,3% 6,8% 43,7% 56,3% 5,2%  
Näset V 1186 15,9% 31,2% 23,9% 28,9% 6,7% 46,2% 53,8% 5,8%  
Näset Ö 1586 19,0% 32,2% 22,3% 26,5% 7,0% 48,7% 51,3% 6,2%  
Rudboda V - Bosön 1284 12,8% 30,4% 23,6% 33,3% 6,8% 47,2% 52,8% 3,9%  
Rudboda Ö - Yttringe - Elfvik 1174 9,9% 37,5% 21,6% 31,0% 5,1% 49,0% 51,0% 3,8%  
Sticklinge N 1340 13,8% 43,9% 30,9% 11,4% 8,6% 51,7% 48,3% 5,7%  
Sticklinge S - Islinge 1382 15,2% 43,7% 26,5% 14,6% 7,3% 47,8% 52,2% 6,3%  
Torsvik N - Hersby N 1267 14,3% 33,6% 23,6% 28,5% 7,8% 46,9% 53,1% 5,4%  
Torsvik S - centrum 1308 20,8% 32,4% 21,6% 25,2% 4,4% 43,5% 56,5% 4,1%  
Lidingö Första 16140 15,6% 33,9% 23,7% 26,7% 6,7% 46,6% 53,4% 5,2%

http://www.val.se