Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrtälje - Ålder och kön - Norrtälje Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edebo 782 16,4% 30,8% 26,0% 26,9% 7,3% 51,5% 48,5% 4,3%  
Edsbro 998 13,1% 31,3% 28,3% 27,4% 6,5% 51,1% 48,9% 3,6%  
Fasterna 934 16,4% 30,2% 29,8% 23,7% 10,1% 50,7% 49,3% 6,3%  
Gottröra - Närtuna 1034 14,5% 35,1% 33,8% 16,6% 6,6% 50,3% 49,7% 4,6%  
Hallsta Centrum 942 12,4% 22,6% 19,5% 45,4% 6,1% 44,9% 55,1% 6,3%  
Hallsta Norra 1270 20,4% 28,2% 26,0% 25,4% 7,5% 52,0% 48,0% 8,9%  
Herräng 619 11,0% 22,5% 33,0% 33,6% 5,3% 53,0% 47,0% 3,2%  
Häverö 1581 13,3% 29,9% 30,6% 26,1% 6,8% 51,2% 48,8% 4,6%  
Rimbo Håsta - Rimbo ombygd 1917 20,4% 30,5% 24,7% 24,4% 8,6% 49,0% 51,0% 4,7%  
Rimbo Norra 1500 23,1% 34,7% 22,6% 19,6% 10,6% 50,1% 49,9% 5,9%  
Rimbo Södra 1272 19,6% 28,9% 22,0% 29,6% 8,3% 49,0% 51,0% 3,9%  
Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra 1613 15,9% 36,6% 29,8% 17,7% 7,3% 51,6% 48,4% 3,5%  
Ununge 525 16,6% 24,4% 31,4% 27,6% 8,0% 52,6% 47,4% 1,9%  
Väddö Mellersta 1819 13,6% 24,1% 27,2% 35,1% 6,7% 49,7% 50,3% 2,6%  
Väddö Norra 1036 9,8% 19,6% 33,2% 37,4% 5,3% 52,7% 47,3% 2,6%  
Väddö Södra 402 9,7% 14,4% 35,1% 40,8% 4,7% 53,5% 46,5% 1,5%  
Norrtälje Andra 18244 16,1% 28,9% 27,6% 27,4% 7,5% 50,5% 49,5% 4,5%

http://www.val.se