Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Katrineholm - Ålder och kön - Katrineholms Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bie 1264 12,2% 32,5% 32,2% 23,1% 6,4% 51,3% 48,7% 1,7%  
Gamla Vattentornet 1146 26,5% 27,7% 20,7% 25,0% 9,4% 47,4% 52,6% 6,5%  
Julita 1162 10,2% 23,3% 30,3% 36,1% 4,3% 51,0% 49,0% 4,3%  
Järven 1492 16,7% 20,8% 17,2% 45,4% 6,0% 42,8% 57,2% 5,6%  
Laggarhult 1715 12,0% 34,9% 24,8% 28,3% 6,2% 49,2% 50,8% 1,7%  
Lövåsen 1182 19,8% 29,8% 31,6% 18,9% 9,1% 50,5% 49,5% 3,0%  
Norr City 1336 28,9% 28,6% 20,4% 22,2% 10,3% 48,7% 51,3% 6,0%  
Nyhem 1084 20,6% 32,0% 25,6% 21,9% 9,7% 52,8% 47,2% 10,0%  
Sköldinge-Floda 1137 13,7% 27,7% 33,0% 25,6% 6,7% 52,9% 47,1% 3,5%  
Värmbol 1171 14,0% 35,4% 29,4% 21,2% 8,2% 50,9% 49,1% 1,5%  
Katrineholms Första 12689 17,3% 29,3% 26,1% 27,2% 7,5% 49,5% 50,5% 4,3%

http://www.val.se