Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Norrköping - Ålder och kön - Norrköpings södra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brånnestad 1294 14,9% 42,4% 24,4% 18,2% 8,7% 51,2% 48,8% 1,7%  
Ektorp Norra 1529 26,5% 36,4% 19,2% 17,9% 10,4% 49,6% 50,4% 6,3%  
Ektorp Södra 1618 13,6% 22,2% 31,8% 32,4% 6,2% 47,8% 52,2% 1,4%  
Guldringen m fl 1467 24,0% 44,6% 18,4% 13,0% 11,2% 49,0% 51,0% 10,0%  
Hageby Centrum 1606 18,9% 27,8% 21,9% 31,4% 6,0% 46,1% 53,9% 11,2%  
Hageby Norra 1456 24,8% 32,1% 19,5% 23,6% 8,9% 50,8% 49,2% 22,0%  
Hageby-Mamre 1585 15,5% 27,4% 25,4% 31,7% 7,4% 45,9% 54,1% 5,1%  
Hageby-Vrinnevi 1751 21,9% 33,9% 23,4% 20,8% 10,9% 47,6% 52,4% 12,5%  
Kimstad 1353 15,5% 36,7% 26,4% 21,4% 8,1% 52,5% 47,5% 1,6%  
Klingsberg 1532 22,8% 29,0% 22,8% 25,3% 8,1% 43,5% 56,5% 2,3%  
Klockaretorpet Norra 1649 22,9% 43,6% 23,5% 9,9% 10,1% 48,5% 51,5% 8,0%  
Klockaretorpet-Borg m fl 1858 17,4% 39,0% 28,1% 15,4% 7,9% 50,4% 49,6% 3,6%  
Klockaretorpet-Skarphagen 1136 20,1% 31,9% 25,8% 22,3% 6,1% 47,5% 52,5% 3,3%  
Kneippen 1425 15,4% 33,5% 26,9% 24,3% 5,1% 47,4% 52,6% 2,5%  
Kuddby 1396 15,5% 33,7% 30,6% 20,2% 7,7% 52,4% 47,6% 1,1%  
Kullerstad-Vickelby 1483 14,0% 32,8% 25,1% 28,1% 7,1% 47,6% 52,4% 1,1%  
Kättinge 1239 13,3% 23,3% 36,0% 27,4% 6,1% 52,9% 47,1% 2,1%  
Kättsätter-Kårtorp 1466 10,9% 37,2% 26,5% 25,4% 5,7% 50,5% 49,5% 1,4%  
Lindö Västra 966 12,4% 38,8% 21,0% 27,7% 7,6% 49,6% 50,4% 0,8%  
Lindö Östra 1287 12,9% 37,1% 27,8% 22,2% 8,2% 50,0% 50,0% 2,5%  
Ljunga 1293 16,5% 37,2% 27,3% 19,0% 8,7% 51,9% 48,1% 1,2%  
Ljura 1594 25,3% 33,8% 18,4% 22,5% 8,0% 48,2% 51,8% 8,4%  
Långtorp-Berga 1387 11,5% 37,1% 27,3% 24,0% 7,1% 50,4% 49,6% 2,4%  
Mosstorp 1586 16,2% 34,6% 24,0% 25,2% 6,7% 50,4% 49,6% 2,8%  
Norsholm-Skärkind 1112 14,7% 42,1% 27,0% 16,2% 8,3% 53,1% 46,9% 2,1%  
Rambodal Norra 1148 19,6% 36,6% 30,9% 12,9% 9,6% 49,0% 51,0% 1,1%  
Rambodal Södra 1062 13,6% 41,5% 28,4% 16,5% 8,2% 49,8% 50,2% 1,4%  
Silverringen m fl 1524 20,0% 38,4% 25,2% 16,4% 6,6% 49,7% 50,3% 7,7%  
Skarphagen 1391 14,5% 27,5% 26,2% 31,8% 7,0% 47,7% 52,3% 1,4%  
Smedby 1447 10,6% 30,1% 27,4% 32,0% 5,8% 48,1% 51,9% 1,2%  
Vasastan-Söderport 1223 23,1% 25,8% 23,2% 27,9% 6,7% 45,3% 54,7% 1,5%  
Vilbergen Norra 1335 13,0% 22,8% 20,9% 43,4% 5,3% 44,4% 55,6% 4,6%  
Vilbergen Södra 1321 9,8% 20,1% 24,7% 45,4% 3,3% 45,8% 54,2% 1,8%  
Vilbergen Västra 1216 13,7% 27,1% 23,9% 35,3% 6,2% 48,1% 51,9% 2,1%  
Vånga 1263 15,1% 36,3% 29,1% 19,5% 6,7% 51,2% 48,8% 2,1%  
Östra Husby 1480 15,3% 31,1% 26,5% 27,1% 7,2% 49,1% 50,9% 1,1%  
Norrköpings södra valkrets 50478 17,0% 33,4% 25,3% 24,2% 7,5% 48,9% 51,1% 4,2%

http://www.val.se