Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Värnamo - Ålder och kön - Värnamo övriga orter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredaryd 1 1178 17,8% 32,7% 25,0% 24,4% 8,3% 49,2% 50,8% 3,6%  
Bredaryd 2 742 15,6% 32,9% 29,4% 22,1% 8,0% 51,5% 48,5% 3,5%  
Forsheda-Torskinge 1506 15,5% 35,9% 25,0% 23,6% 7,6% 52,1% 47,9% 5,6%  
Fryele-Nydala 510 16,3% 24,1% 33,9% 25,7% 7,6% 51,2% 48,8% 3,7%  
Gällaryd 415 13,7% 31,3% 33,0% 21,9% 6,7% 52,3% 47,7% 6,0%  
Hånger-Dannäs 715 18,6% 28,0% 31,2% 22,2% 9,4% 53,3% 46,7% 3,6%  
Kärda 641 16,4% 31,0% 32,1% 20,4% 8,9% 51,3% 48,7% 3,4%  
Rydaholms N 694 15,0% 25,2% 31,1% 28,7% 6,1% 50,9% 49,1% 5,8%  
Rydaholms S 1517 15,9% 28,8% 24,1% 31,2% 7,0% 49,7% 50,3% 4,8%  
Tånnö 336 13,1% 29,8% 30,1% 27,1% 7,4% 50,6% 49,4% 1,5%  
Voxtorp 1421 16,0% 32,4% 26,7% 24,8% 6,6% 50,0% 50,0% 2,3%  
Värnamo övriga orter 9675 16,1% 30,9% 27,8% 25,2% 7,5% 50,9% 49,1% 4,1%

http://www.val.se