Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Gotland - Ålder och kön - Visby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Bingeby 1567 20,0% 32,7% 21,9% 25,3% 7,3% 46,1% 53,9% 3,1%  
Visby Djuplunda/Södervärn 1410 16,7% 34,3% 27,0% 22,0% 8,0% 49,1% 50,9% 1,0%  
Visby Furulund 1268 22,1% 32,5% 22,8% 22,6% 8,1% 46,1% 53,9% 2,8%  
Visby Innerstaden 1449 18,7% 31,7% 27,2% 22,4% 7,1% 48,0% 52,0% 2,9%  
Visby Länna 1627 20,6% 29,7% 23,7% 26,0% 8,3% 45,0% 55,0% 1,4%  
Visby Norr 1641 15,4% 28,4% 27,4% 28,8% 5,8% 46,6% 53,4% 1,8%  
Visby Pilhagen/Gråbo 1192 14,5% 23,8% 29,4% 32,3% 5,8% 44,9% 55,1% 0,8%  
Visby Söder/Östra Vi 1679 28,8% 22,9% 18,4% 29,8% 10,3% 46,7% 53,3% 1,5%  
Visby Terra Nova 1221 20,4% 44,1% 26,0% 9,4% 9,3% 48,9% 51,1% 1,1%  
Visby Visborgsst/Halsjärnet 1356 20,5% 24,9% 25,1% 29,5% 7,8% 45,2% 54,8% 1,9%  
Visby Yttre Furulund 1119 25,0% 33,2% 24,3% 17,5% 8,6% 44,9% 55,1% 3,9%  
Visby Öster 1558 21,0% 28,0% 25,7% 25,3% 7,3% 47,0% 53,0% 1,9%  
Visby Östra Vi/Skarphäll 1674 16,4% 29,7% 28,3% 25,5% 8,5% 47,5% 52,5% 0,6%  
Visby 18761 20,0% 30,2% 25,1% 24,7% 7,9% 46,6% 53,4% 1,8%

http://www.val.se