Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Karlskrona - Ålder och kön - Karlskrona V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fridlevstad 1197 15,5% 35,4% 26,1% 22,9% 6,7% 52,9% 47,1% 1,3%  
Hasslö 1302 11,1% 29,9% 27,6% 31,4% 5,1% 50,4% 49,6% 0,2%  
Kungsmarken 1364 27,9% 36,9% 18,5% 16,7% 7,6% 58,6% 41,4% 35,2%  
Marieberg m.fl. 1325 24,7% 32,8% 21,1% 21,4% 8,9% 52,5% 47,5% 12,2%  
Mariedal-Backabo 1315 12,2% 27,9% 24,8% 35,1% 4,9% 47,9% 52,1% 3,5%  
Nättraby S 1332 10,4% 47,8% 21,4% 20,3% 5,6% 50,5% 49,5% 2,0%  
Nättraby V 1086 15,0% 35,6% 25,0% 24,4% 6,6% 49,1% 50,9% 1,8%  
Nättraby Ö 1171 13,2% 45,2% 23,7% 18,0% 6,6% 50,5% 49,5% 2,1%  
Rödeby N 1555 12,3% 36,0% 20,4% 31,3% 4,4% 48,9% 51,1% 1,7%  
Rödeby S 1350 13,9% 40,5% 21,7% 23,9% 6,9% 49,7% 50,3% 0,8%  
Sillhövda 832 13,2% 28,6% 26,8% 31,4% 5,8% 50,0% 50,0% 4,4%  
Strömsberg 845 14,9% 33,8% 28,2% 23,1% 6,3% 53,1% 46,9% 2,0%  
Tving 1450 13,1% 28,8% 28,8% 29,4% 5,9% 53,9% 46,1% 2,9%  
Karlskrona V 16124 15,3% 35,5% 23,9% 25,4% 6,2% 51,4% 48,6% 5,6%

http://www.val.se