Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Landskrona - Ålder och kön - Landskrona Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Albano 1535 24,6% 28,9% 22,9% 23,6% 8,0% 49,3% 50,7% 13,3%  
Glumslöv 1833 11,0% 34,9% 26,5% 27,7% 5,1% 48,0% 52,0% 4,0%  
Helgebröten 1107 12,5% 23,3% 23,4% 40,8% 5,6% 45,9% 54,1% 4,2%  
Härslöv 1210 15,1% 36,5% 30,7% 17,7% 6,7% 52,6% 47,4% 4,6%  
Karlslund 1360 22,1% 32,8% 26,2% 18,9% 7,6% 47,9% 52,1% 11,0%  
Larvi 1394 21,1% 30,8% 23,4% 24,7% 7,9% 50,6% 49,4% 7,5%  
Norrestad 1586 25,0% 36,7% 19,5% 18,7% 9,1% 47,7% 52,3% 19,0%  
Sandvången 1064 22,1% 25,1% 22,2% 30,6% 4,7% 45,1% 54,9% 4,2%  
Svaneholm 1435 10,0% 25,2% 27,1% 37,7% 6,2% 49,0% 51,0% 2,3%  
Ven 311 10,0% 14,5% 38,6% 37,0% 2,3% 53,1% 46,9% 1,0%  
Västervång 1024 8,0% 19,0% 21,7% 51,3% 2,9% 45,9% 54,1% 2,1%  
Västra Fäladen 1962 12,3% 24,4% 28,9% 34,5% 5,6% 46,1% 53,9% 1,9%  
Landskrona Norra 15821 16,6% 29,0% 25,2% 29,2% 6,3% 48,1% 51,9% 6,8%

http://www.val.se