Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Falkenberg - Ålder och kön - Falkenbergs östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Abild-Asige-Årstad 1288 17,8% 30,7% 27,4% 24,1% 8,5% 52,1% 47,9% 3,4%  
Alfshög-Vessige-Askome 1237 16,4% 30,1% 26,7% 26,8% 8,0% 52,0% 48,0% 2,8%  
Eftra 744 10,5% 23,8% 29,7% 36,0% 4,3% 50,0% 50,0% 2,3%  
Fagered-Källsjö-Älvsered 1084 11,9% 30,9% 25,9% 31,3% 5,6% 51,1% 48,9% 7,0%  
Fbg 3 Herting 1537 21,3% 34,0% 20,3% 24,3% 7,7% 50,2% 49,8% 5,4%  
Fbg 6 Ö gärdet-Fajans 1203 16,7% 33,1% 26,5% 23,7% 7,6% 49,2% 50,8% 2,1%  
Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand 1276 11,4% 23,6% 25,3% 39,7% 6,0% 46,1% 53,9% 1,4%  
Fbg 8 Hjortsberg-S Skrea strand 1422 14,7% 23,6% 32,9% 28,8% 7,4% 48,6% 51,4% 1,4%  
Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan 1603 22,3% 26,1% 19,8% 31,8% 7,8% 48,2% 51,8% 6,6%  
Gunnarp-Krogsered 1055 15,1% 25,6% 27,1% 32,2% 7,4% 53,2% 46,8% 5,4%  
Skrea 1 Samhälle-Ringsegård 1676 14,7% 37,9% 26,6% 20,7% 7,6% 50,4% 49,6% 2,4%  
Skrea 2 Slätten 1082 15,4% 32,2% 34,1% 18,3% 9,1% 49,4% 50,6% 1,8%  
Slöinge 938 15,7% 32,1% 22,6% 29,6% 7,2% 48,1% 51,9% 4,8%  
Falkenbergs östra valkrets 16145 16,1% 29,8% 26,2% 27,9% 7,4% 49,8% 50,2% 3,6%

http://www.val.se