Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Kungsbacka - Ålder och kön - Kungsbacka östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1335 17,5% 45,8% 21,4% 15,3% 8,2% 49,1% 50,9% 2,7%  
Fjärås Norra 1547 16,2% 34,8% 26,6% 22,4% 7,8% 50,5% 49,5% 2,9%  
Fjärås Södra 1084 18,6% 39,8% 23,2% 18,5% 8,1% 51,5% 48,5% 2,8%  
Fjärås/Må 1568 17,7% 38,1% 22,2% 22,0% 9,4% 47,1% 52,9% 2,6%  
Fors 1224 14,9% 34,9% 28,3% 22,0% 8,9% 49,3% 50,7% 1,4%  
Frillesås Kust 1147 13,3% 34,8% 24,5% 27,5% 7,3% 50,0% 50,0% 2,7%  
Frillesås Landsbygd 1346 17,3% 32,8% 25,0% 24,8% 7,7% 51,6% 48,4% 2,6%  
Gällinge/Idala/Förlanda 1290 16,7% 32,6% 27,8% 23,0% 8,1% 53,4% 46,6% 2,6%  
Hammerö 1012 22,3% 31,4% 22,2% 24,0% 8,7% 48,5% 51,5% 3,3%  
Hammerö Södra/Västra 1255 17,9% 34,0% 22,6% 25,4% 8,2% 48,2% 51,8% 4,3%  
Hanhals 936 13,9% 36,5% 26,7% 22,9% 7,3% 51,7% 48,3% 3,5%  
Hede 1173 14,2% 37,3% 22,3% 26,2% 6,1% 47,9% 52,1% 2,0%  
Hålabäck 1437 20,3% 30,8% 21,2% 27,8% 6,9% 45,9% 54,1% 3,2%  
Innerstaden 922 32,8% 23,4% 18,9% 24,9% 9,0% 48,6% 51,4% 2,2%  
Tingberget 1054 18,6% 31,8% 18,1% 31,5% 6,0% 43,5% 56,5% 1,6%  
Tölö Landsbygd 1144 15,7% 48,0% 20,6% 15,6% 6,1% 50,0% 50,0% 4,5%  
Västra Villastaden/Kolla 1633 15,2% 27,0% 20,5% 37,3% 6,0% 45,3% 54,7% 2,9%  
Åsa Centrum 1459 15,2% 36,9% 27,2% 20,7% 8,2% 47,2% 52,8% 2,0%  
Älvsåker 1259 15,3% 43,5% 23,3% 17,9% 8,2% 51,9% 48,1% 3,6%  
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1345 19,3% 29,7% 21,8% 29,1% 6,1% 46,7% 53,3% 1,6%  
Ölmanäs 1447 12,1% 38,1% 28,0% 21,8% 8,0% 49,8% 50,2% 2,1%  
Ölmevalla Östra 1599 15,0% 37,1% 25,7% 22,2% 6,6% 49,8% 50,2% 2,0%  
Kungsbacka östra valkrets 28216 17,0% 35,5% 23,7% 23,9% 7,6% 48,9% 51,1% 2,7%

http://www.val.se